Pályázatok
Pályázatok

Számos helyen olvashatunk nagy táblákon feliratokat, hogy az adott fejlesztés milyen forrásból valósult meg. Ez a legtöbb esetben EU finanszírozta pályázati pénz. Számos területen történnek fejlesztések brüsszeli pénzből. Hazánk jóval több támogatást kap, mint amennyit befizet az EU kasszájába. Ennek köszönhetően tudnak a legtöbb esetben megújulni városközpontok, épülni utak, infrastruktúra fejlesztések. Oktatási és egészségügyi területen is magas összegű forrás származik pályázati pénzből. Egy igen szigorú rendszerrel bír a pályázatok elbírálása. Ezt egy független testület végzi, ami pontozással választja ki, hogy ki kapja a támogatást.

Az Európai Unió számára minden esetben igazolni kell, hogy az adott összeg tényleg arra a célra is lett felhasználva és nem lett korrupció tárgya. Erre nagymértékben odafigyelnek. Hazánkban régiók alapján van meghatározva, hogy milyen területre mennyit költenek EU-s forrásból. A mosatni költségvetési ciklusban a legnagyobb hangsúly a gazdaság fejlesztésre kerül, hogy a hazai cégek versenyhátránya kisebb legyen a nyugati társaikéval szemben. EU-s pályázati pénzből jut idegenforgalomra, kultúrára és természetesen infrastruktúra fejlesztésre is. EU-s pénzek nélkül hazánk önerőből nem igen tudná finanszírozni a jelenlegi fejlesztéseket. Brüsszel nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a régi szocialista blokk országainak fejletlensége a múlté legyen. Ezt szolgálja a kohéziós alap, aminek a célja a felzárkóztatás minden téren, nemcsak gazdasági, hanem társadalmi tekintetben is.