Gazdaság
Gazdaság

Egy igen vitatott kérdés, hogy egy országban a termelést lehet-e megszorításokkal ösztönözni. A közgazdászok nagyon eltérő véleményen vannak azon kérdésben, hogy a megszorítások ártanak vagy használnak. Mindegyik álláspontban van igazság. A megszorítás-párti gazdaságpolitika egyik legfőbb célja, hogy a befektetők számára, egy stabil gazdaságot hozzanak létre, ami megnyithatja a tőke beáramlását az országba és majd ez teremt munkahelyeket, ami pedig később a GDP-hez is hozzájárul. A megszorításokat ellenző gazdaságpolitika egyik fő célja a belső kereslet, a fogyasztás növelése, aminek révén az állam nagyobb bevételekre tehet szert. Az EU-ban a legelterjedtebb a megszorítás-párti megoldás, amikor egy ország bajba kerül.

Azonban arra is érdemes figyelni, hogy egy társadalom meddig bírja el a folyamatos adóemeléseket és egyéb megszorításokat. Ha egy ország megszorít, akkor automatikusan lemond a belső fogyasztás növekedéséről, ami pedig minden esetben egy ország gazdasági motorját adhatja. A modern piacgazdaságra jellemző, hogy egy ország hitelekből fedezi a kiadásait. Ezzel addig nincs is baj, amíg tudja törleszteni az esedékes tartozásokat. Az elmondható, hogy nagymértékben el van adósodva Európa szinte minden országa, a tartozások terhe alatt szenved a válság óta. Magyarország gazdasága az utóbbi években messze került a válság következtében adódó válságos, majdnem csőd közeli helyzettől, azonban még igen sok tennivaló van, hogy tényleg egy érett, jól termelő gazdaság működjön.