Gazdaság
Gazdaság

Egy országnak a gazdasága több területre osztható, amelyek közül hármat mindenképpen érdemes tudni, amelyek a legfontosabbnak tekinthetőek. Ilyen a mezőgazdaság, az ipar és a szolgálgatás. Ezeknek vannak alágai, például a turizmus a szolgáltatáshoz, az állattenyésztés a mezőgazdasághoz, az acélgyártás pedig az iparhoz tartozik. Minden tevékenység besorolható ebbe a három fő gazdasági iparágba. A gazdaság működéséből ezek azonban nem egyenlő mértékben részesülnek. Nagyon fontos következtetéseket lehet levonni abból, hogy melyik terület mekkora részesedéssel rendelkezik a gazdaságon belül. Az elmondható, hogy minél magasabb a szolgáltatási szektor aránya, annál fejlettebb a gazdaság. Egy lényeges törvényszerűség, hogy minél nagyobb a mezőgazdasági szektor része a gazdaságból, annál szegényebbnek tekinthető az ország.

Ezek közgazdasági megállapítások. A fejletlen országok esetében, a szolgáltatási és az ipari szektor együttese a legtöbb esetben nem teszi ki a mezőgazdaság részarányát. Magyarország ezeket a számokat vizsgálva, a fejlett országok közé tartozik. A gazdaságában legnagyobb részarányt a szolgáltatások képviselnek, majd az ipar következik, a legkisebb rész pedig a mezőgazdaságé. Európai országokra általában elmondható, hogy a szolgáltatások viszik a prímet. A gazdaság szerkezete nagyon jól képes tükrözni egy országnak az állapotát. Számokkal be lehet mutatni, hogy milyen fejlődési szinten áll az adott ország gazdasága. Hazánkban a legtöbben a szolgáltatói szektorban dolgoznak, legkevesebben pedig a mezőgazdaságban.