Gazdaság
Gazdaság

Magyarországon teljesen gazdasági szerkezetváltást kellett véghezvinni a rendszerváltást követően. A szocialista modellt felváltotta a piacgazdaság, a kapitalizmus. A legtöbb állami vállalat privatizálva lett. Megjelentek a magánvállalkozások, a részvénytársaságok, amelyeknek az életébe már nem volt joga beleszólni az államnak. A törvénykezésben egy nagyon fontos mozzanat volt a verseny és cégtörvények elkészítése, amelyek pontosan megszabják és biztosítják is a piacgazdaság feltételeit. A gazdaság teljes átalakulása több évig tartott.

Nagyon sok régi nagyvállalat meg is szűnt, hiszen a KGST biztosította piac felbomlott és a Nyugat számára pedig nem volt versenyképes a nem éppen magas minőséget képviselő magyar termék. A magyar gazdaság már elmondhatni, hogy teljesen áttért a piacgazdaságra. Minden feltétel adott ahhoz, hogy a kereslet és a kínálat kiegyenlítse egymást, ami a liberális piacgazdaság felfogásnak egyik legfontosabb alapköve. Az államnak csak annyi szerepe van, hogy a működéshez szükséges jogi környezetet kialakítsa.